Click here to reduce the page size Click here for the normal page size Click here to increase the page size
 
Banner

Content

MECANWAITH ATALIOL CENEDLAETHOL YN CYHOEDDI ADRODDIAD BLYNYDDOL AR GYFLWR DALFEYDD YN Y DU: YR HYN A GYFLAWNWYD


MECANWAITH ATALIOL CENEDLAETHOL YN CYHOEDDI ADRODDIAD BLYNYDDOL AR GYFLWR DALFEYDD YN Y DU: YR HYN A GYFLAWNWYD

Cyhoeddir ail adroddiad blynyddol Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol y DU heddiw, ac mae’n rhoi darlun cyffredinol o gyflwr carchardai, dalfeydd yr heddlu, llety diogel i blant, a mannau lle caiff mewnfudwyr, aelodau o’r lluoedd arfog a chleifion iechyd meddwl eu cadw’n gaeth.

Mae’r Mecanwaith yn cynnwys 18 o gyrff annibynnol, a chaiff ei gydgysylltu gan Arolygiaeth Carchardai EM. Fe’i sefydlwyd yn 2009 gan lywodraeth y DU i gyflawni ei rhwymedigaethau dan gytuniad y Cenhedloedd Unedig ynglyn â thriniaeth unrhyw un sy’n cael ei gadw mewn unrhyw fath o ddalfa. Dylai’r Mecanwaith Ataliol Cenedlaethol fod â’r hawl i arolygu pob dalfa yn rheolaidd er mwyn monitro’r amodau ar gyfer y rhai a gedwir yno a’r driniaeth a roddir iddynt, gyda’r bwriad eglur o atal unrhyw un sydd wedi’i amddifadu o’i ryddid rhag cael ei gam-drin. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgareddau’r aelodau hynny.

Mae copi o’r adroddiad blynyddol ar gael ar wefan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yma.


WCAGAA